+420 327 596 136 pias@piassuchdol.cz

Rostlinná výroba

Středisko rostlinné výroby hospodaří na 3 230 ha zemědělské půdy západně od Kutné Hory. Struktura pěstovaných plodin je postavena jednak na tržních plodinách, tj. potravinářská a krmná pšenice, sladovnický ječmen, ozimá řepka, cukrovka a na druhé straně zajištění krmných plodin pro potřeby chovu skotu a prasat, tj. kukuřice, vojtěška, trávy, hrách. Technicky a personálně se středisko rostlinné výroby skládá ze dvou provozů polní výroby v Dobřeni a Miskovicích, dále z provozu sila, výrobny krmných směsí a autodopravy v Dobřeni. Středisko také provádí drobné služby v oblasti polních a sklizňových prací.

 

Kontakt

Ing. Jan Mikulka

Středisko rostlinné výroby

Tel: 327 596 136, 327 536 477
E-mail : mikulka@piassuchdol.cz